1. Изтеглете и инсталирайте StalkerTV приложението от:


2. Стартирайте приложението, прочетете и приемете условията за използване.

3. Натиснете "Create account" бутона.
4. Попълнете полетата "Login" , "Password" and "Portal URL" с данните предоставени от доставчика. Натиснете бутона OK

5. След успешна оторизация може да използвате StalkerTV приложението.